Онлайн зоната предоставя възможност на всички заинтересовани страни, ангажирани в морската индустрия, да намерят информация за обучението и сертифицирането на моряците и процесите на признаване на сертификати.

In the Online Area is available the EndorseMe Tool database. To access it, please first register using your organisations’ email address to start the approval process by the EndorseMe team. After registering, you will be contacted by email.

Достъп до базата данни на EndorseMe Tool