Çevrimiçi Alan, denizcilik sektörüyle ilgilenen tüm paydaşlara, denizcilerin eğitimi, sertifikasyonu ve sertifika tanınma süreçleri hakkında bilgi edinme olanağı sunmaktadır.

In the Online Area is available the EndorseMe Tool database. To access it, please first register using your organisations’ email address to start the approval process by the EndorseMe team. After registering, you will be contacted by email.

EndorseMe Aracı veritabanına erişim