Her yere yelken açın

ENDORSEME Aracı

Bu EndorseMe aracı, özellikle Yetkinlik Sertifikası (CoC) ile ilgili bilgilerin aranmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştırmak için kullanımı kolay bir veritabanı formatı kullanılarak tasarlanmıştır. Bu, tüm AB üyesi ülkelerdeki ve üçüncü ülkelerdeki denizcilere yöneliktir.

Bu çevrimiçi veritabanı aracının temel amacı, denizcilere CoC statülerinin iki kategori altında tanınmasına ilişkin doğru ve güncel bilgiler sağlamaktır:

1. AB üyesi devlet ve üçüncü ülkelerin kendi ulusal idareleri tarafından verilen sertifikalarının tanınması; ve
2. Kendi ulusal yönetimlerinin diğer AB ve üçüncü ülke CoC nitelikli denizcilerini tanıması.

Araç, seçilen bir ülke ile sertifikasyonu onaylayacak diğer denizcilik ülkeleri arasındaki tanınma konusunda Uluslararası STCW standardizasyonunun çapraz kontrolünü yapmak için verileri bir açılır menüde gösterir. Sağlanan bilgiler, STCW katılımcısı ülkelerin resmi ulusal idareleri tarafından yayınlanan IMO ve EMSA verilerini kullanmaktadır.

Birkaç kolay adımda EndorseMe projesinden CoC yeterliliklerinin nerede ve nasıl tanımlandığı ve tanındığına dair ilk, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgileri öğrenin.

Denizciler ve Öğrenciler

CoC yeterliliklerinizi yurtdışında nerede ve nasıl uygulayabileceğinizi birkaç kolay adımda öğrenin. Bu EndorseMe proje kaynağı, tercih ettiğiniz uluslararası ilanı aramanıza ve bunun nasıl yapılacağına dair bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Armatörler ve Personel Acenteleri

EndorseMe aracımız, uluslararası onaylı STCW ulusal idare CoC tanınırlığının aranmasına olanak tanır. Bu, yurtdışında çalışmak isteyen uluslararası denizciler için tüm AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelerde hızlı ve kolay arama yapılmasına olanak tanır.

Denizcilik Eğitim ve Öğretim Kurumları

Bu, ulusal idarelerin uluslararası denizci Yetkinlik Niteliklerinin Sertifikasyonu'nu tanıması hakkında bilgi ve erişim kolaylığı sağlayan bir araçtır. Kullanılmış bir eğitim kaynağı olabilir.

Denizcilik İdareleri

Bu EndorseMe projesi çevrimiçi arama aracı, STCW akreditasyonuna sahip ulusal makamlar kapsamında tüm AB ve üçüncü ülke denizcilerinin CoC tarafından tanınmalarını listeler. Veriler düzenli olarak güncellenen saygın kaynaklardan sağlanır.

ENDORSEME

TUTORIAL VIDEO

 

Endorseme

Proje Hakkında

ENDORSEME Erasmus+ projesi, açık deniz sertifikalarının kabulünü/onaylanmasını araştıracak bir platform sağlamak üzere altı Avrupa ülkesinden altı kuruluşu bir araya getirdi.

Proje, çeşitli düzeylerdeki denizciler için bir platform geliştiriyor. Platformun, açık deniz sertifikalarının kabulünü/onaylanmasını araştırma seçeneği bulunmaktadır. ENDORSEME projesi şunları amaçlamaktadır:

  • Sertifikaların tanınması/onaylanmasıyla ilgili sorunları ankete dayalı bir ihtiyaç analiziyle belirler ve keşfedilmemiş alanların araştırılmasına dayalı olarak bilgi toplar.
  • Denizcilerin sertifikalarının bir ülke tarafından diğerine kabul edilip edilmediğini/onaylanıp onaylanmadığını belirlemek için denizciler, denizcilik şirketleri ve MET kurumları için bir platform ve tamamlayıcı çevrimiçi araç geliştirir.

ENDORSEME platformu, her üye ülkeye uygun, daha kaliteli bir sistem sağlamak için denizcilik mesleğine yönelik mevcut sertifikalara çapraz referans vermektedir. Aynı zamanda MET programlarının, programın diğer temel alanlarında minimum kesinti ile yerel ve uluslararası gereksinimlerdeki değişikliklere göre güncel kalmasını sağlar. ENDORSEME platformunun kalite güvence sistemi, eğitim, öğretim ve değerlendirmenin yüksek kalitesini korurken iyi uygulamaların görülmesini ve diğer üye ülkelere aktarılmasını sağlar.