Her yere yelken açın

ENDORSEME Aracı

Bu EndorseMe aracı, özellikle Yetkinlik Sertifikası (CoC) tanınmasıyla ilgili bilgilerin aranmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştırmak için kolaylıkla kullanılabilen bir veritabanı formatı kullanılarak tasarlanmıştır. Araç tüm AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelerdeki denizcilerine yöneliktir.

Bu çevrimiçi veritabanı aracının temel amacı, denizcilere CoC statülerinin iki kategori altında tanınmasına ilişkin doğru ve güncel bilgiler sağlamaktır:
1. AB üyesi devlet ve üçüncü ülkelerin kendi ulusal idareleri tarafından verilen sertifikalarının tanınması; ve
2. Kendi ulusal yönetimlerinin diğer AB ve üçüncü ülke CoC nitelikli denizcilerini tanıması.

Araç, seçilen bir ülke ile sertifikasyonu onaylayacak diğer denizcilik ülkeleri arasındaki tanıma konusunda Uluslararası STCW standardizasyonunu basitçe kontrol etmek için verileri bir açılır menüde gösterir. Sağlanan bilgiler, STCW katılımcısı ülkelerin resmi ulusal idareleri tarafından yayınlanan IMO ve EMSA verilerini kullanmaktadır.

Birkaç kolay adımda EndorseMe projesinden CoC yeterliliklerinin nerede ve nasıl tanımlandığı ve tanındığına dair ilk, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgileri öğrenin.

Denizciler ve Öğrenciler

CoC yeterliliklerinizi yurtdışında nerede ve nasıl uygulayabileceğinizi birkaç kolay adımda öğrenin. Bu EndorseMe proje kaynağı, tercih ettiğiniz uluslararası ilanı aramanıza ve bunun nasıl yapılacağına dair bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Armatörler ve Personel Acenteleri

EndorseMe aracımız, uluslararası onaylı STCW ulusal idare CoC tanınırlığının aranmasına olanak tanır. Bu, yurt dışında çalışmak isteyen uluslararası denizcilerin tüm AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelerde hızlı ve kolay bir şekilde aranmasına olanak sağlayabilir.

Denizcilik Eğitim ve Öğretim Kurumları

Bu, ulusal idarelerin uluslararası denizci Yetkinlik Niteliklerinin Sertifikasyonu'nu tanıması hakkında bilgi ve erişim kolaylığı sağlayan bir araçtır. Kullanılmış bir eğitim kaynağı olabilir.

Denizcilik İdareleri

Bu EndorseMe projesi çevrimiçi arama aracı, STCW akreditasyonuna sahip ulusal makamlar kapsamında tüm AB ve üçüncü ülke denizcilerinin CoC tarafından tanınmalarını listeler. Veriler düzenli olarak güncellenen saygın kaynaklardan sağlanmıştır.

Endorseme

Proje Hakkında

ENDORSEME Erasmus+ projesi, açık deniz sertifikalarının kabulünü/onaylanmasını araştıracak bir platform sağlamak üzere altı Avrupa ülkesinden altı kuruluşu bir araya getirdi.

Proje, çeşitli düzeylerde denizcilere yönelik bir platform geliştirecek. Platform, açık deniz sertifikalarının kabulünü/onaylanmasını araştırma seçeneğine sahip olacak. ENDORSEME projesi şunları amaçlamaktadır:

  • Sertifikaların tanınması/onaylanmasıyla ilgili sorunları, anket bazlı ihtiyaç analizi ve keşfedilmemiş alanların araştırılmasına dayalı bilgilerle tespit etmek,
  • Denizcilerin sertifikalarının bir ülke tarafından diğerine kabul edilip edilmediğini/onaylanıp onaylanmadığını belirlemek için denizciler, denizcilik şirketleri ve MET kurumu için bir platform ve tamamlayıcı bir çevrimiçi araç geliştirin.

ENDORSEME platformu, her bir üye ülkeye uygun, daha yüksek kalitede bir sistem sağlamak için denizcilik mesleğine yönelik mevcut sertifikalara çapraz referans verecektir. Ayrıca, programın diğer temel alanlarında minimum kesinti ile MET programlarının yerel ve uluslararası gereksinimlerdeki değişikliklerle güncel tutulmasını sağlayacaktır. ENDORSEME platformunun kalite güvence sistemi, iyi uygulamaların görülmesini ve diğer üye ülkelere aktarılmasını sağlamanın yanı sıra eğitim, öğretim ve değerlendirmenin yüksek kalitede olmasını sağlayacaktır.