Odpluj kamorkoli

Orodje EndorseMe

Orodje EndorseMe je zasnovano na podatkovni bazi in je enostavno za uporabo, da poenostavi iskanje in kategorizacijo informacij, ki so posebej povezane s potrdilom o usposobljenosti pomorščakov. Namenjeno je pomorščakom v vseh državah članicah EU in tretjih državah.

Primarni cilj tega spletnega orodja z bazo podatkov je zagotoviti točne in posodobljene informacije pomorščakom v zvezi s priznavanjem njihovega statusa CoC v dveh kategorijah:

1. Priznanje potrdila držav članic EU in tretjih držav, ki jih je izdala njihova nacionalna uprava; in
2. Priznavanje potrdil pomorščakov drugih držav EU in tretjih držav s strani njihovih nacionalnih uprav.

Orodje prikazuje podatke v spustnem meniju za preprosto navzkrižno preverjanje mednarodne standardizacije STCW o priznavanju med izbrano državo in drugimi pomorskimi državami, ki bodo potrdile certificiranje. Zagotovljene informacije temeljijo na podatkih IMO in EMSA, ki so jih objavile uradne državne uprave sodelujočih držav STCW.

V samo nekaj preprostih korakih lahko poiščite zanesljive informacije iz projekta EndorseMe o tem, kje in kako se prepoznajo in priznajo CoC.

Pomorščaki in študenti

V nekaj preprostih korakih odkrijte, kje in kako lahko svoje kvalifikacije CoC uporabite v tujini. Ta baza projekta EndorseMe vam lahko pomaga pri iskanju želene mednarodne objave in vsebuje potrebne informacije o tem, kako to storiti.

Ladjarji in pomorske agencije

Naše orodje EndorseMe omogoča iskanje mednarodno odobrenega priznanja CoC nacionalne uprave STCW. To lahko omogoči hitro in enostavno iskanje mednarodnih pomorščakov, ki želijo delati v tujini, v vseh državah članicah EU in tretjih državah.

Maritime Education & Training Institutions

To je enostavno dostopno orodje za zagotavljanje informacij o priznavanju mednarodnih kvalifikacij spričeval o usposobljenosti pomorščakov, izdanih s strani nacionalnih uprav. Lahko se uporabi v izobraževalne namene.

Pomorske uprave

To spletno orodje za iskanje projekta EndorseMe navaja vsa priznanja CoC za pomorščake v EU in tretjih državah v okviru nacionalnih organov, akreditiranih s strani STCW. Podatki so iz redno posodobljenih in priznanih virov.

ENDORSEME

TUTORIAL VIDEO

 

Endorseme

O projektu

Projekt ENDORSEME Erasmus+ je združil šest organizacij iz šestih evropskih držav, da bi zagotovil platformo za preučevanje priznavanja/potrjevanja certifikatov o usposobljenosti pomorščakov.

V projektu je bila razvita platforma za različne nivoje pomorščakov. Platforma omogoča preiskovanje priznavanje/potrditve certifikatov o usposobljenosti pomorščakov. Cilj projekta ENDORSEME je bil:

  • Ugotoviti težave, povezane s priznavanjem/potrjevanjem certifikatov usposobljenosti pomorščakov na podlagi vprašalnika in na podlagi preiskave novih področij,
  • Razviti platformo in dopolnilno spletno orodje za pomorščake, ladjarske družbe in pomorske izobraževalne institucije, da bi ugotovili, ali ena država sprejme/potrjuje certifikate o usposobljenosti pomorščakov druge države.

Platforma ENDORSEME omogoča primerjavo certifikatov o usposobljenosti pomorščakov, ki so na voljo v pomorskem poklicu, da bi zagotovili sistem višje kakovosti, ki je primeren za vsako posamezno državo članico. Omogoča tudi osnovo za posodobitev programov pomorskih izobraževalnih institucij s spremembami zahtev na lokalni in mednarodni ravni. Sistem zagotavljanja kakovosti platforme ENDORSEME ja primer dobre prakse in ga je mogoče prenesti v druge države članice in pri tem ohraniti visoko kakovost izobraževanja, usposabljanja in ocenjevanja.