Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je leta 1978 razvila prvi standard za programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) za častnike trgovske mornarice. Pomorščake usposabljajo in izdajajo spričevala nacionalne uprave, ki izpolnjujejo minimalne standarde, ki jih določa Mednarodna konvencija o standardih usposabljanja, izdajanju spričeval in stražah za pomorščake (STCW). Kljub tem prizadevanjem ni mehanizmov za spremljanje, kako se ti standardi uporabljajo v različnih državah, zaradi tega obstaja težava pri certificiranju potrdil pomorščakov, ko poskušajo delati za drugo državo. Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) je začela spremljati skladnost izobraževanja s STCW, da bi prispevala k varnejšim operacijam, vendar še vedno obstaja težava, da en pomorščak, ki ima potrdilo iz določene države, ne more delati pod zastavo druge države, saj še vedno obstaja veliko držav, ki nimajo vzpostavljenega medsebojnega priznavanja ali certificiranja. V preteklosti je bilo več poskusov poenotenja certifikatov, vendar težave niso v celoti rešili.

Projekt ENDORSEME je namenjen razvoju in zagotavljanju produktov in storitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot je razvoj znanja, spretnosti in kompetenc zunanjim akterjem, kot so študenti, podjetja in vlade. Razvili smo prožne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, osredotočene na učence, ter prispevali k odpravi obstoječih vrzeli pri dostopu do usposabljanja za delovno sposobne odrasle za uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela. Prispevali smo tudi k razvoju programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja, oblikovanih tako, da so ti prilagodljivi trgu dela, ter programov, ki olajšajo prenos, priznavanje in kopičenje učnih rezultatov, ki vodijo do nacionalnih kvalifikacij. Projekt ENDORSEME olajšuje priznavanje certifikatov usposobljenosti pomorščakov, vključno z ratingi, po vsej Evropi in po svetu. Integrirani model, ki ga uporablja projekt ENDORSEME, združuje vse pomorske kvalifikacije, kot so potrdilo o usposobljenosti, pomožna potrdila STCW in poskuša omogočiti, da bodo vsa potrdila medsebojno sprejeta najprej v evropskih državah in pozneje v svetovnem merilu. Model omogoča tudi večjo kohezijo med mednarodnimi in lokalnimi zahtevami v pomorskih izobraževalnih institucijah v državah članicah, kar zagotavlja kakovostnejši in privlačnejši dolgoročni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

V projektu je bila razvita platforma za različne nivoje pomorščakov. Platforma omogoča preiskovanje priznavanje/potrditve certifikatov o usposobljenosti pomorščakov. Cilj projekta ENDORSEME je:

Ugotoviti težave, povezane s priznavanjem/potrjevanjem certifikatov usposobljenosti pomorščakov na podlagi vprašalnika in na podlagi preiskave novih področij,

Razviti platformo in dopolnilno spletno orodje za pomorščake, ladjarske družbe in pomorske izobraževalne institucije, da bi ugotovili, ali ena država sprejme/potrjuje certifikate o usposobljenosti pomorščakov druge države.

Platforma ENDORSEME omogoča primerjavo certifikatov o usposobljenosti pomorščakov, ki so na voljo v pomorskem poklicu, da bi zagotovili sistem višje kakovosti, ki je primeren za vsako posamezno državo članico. Omogoča tudi osnovo za posodobitev programov pomorskih izobraževalnih institucij s spremembami zahtev na lokalni in mednarodni ravni. Sistem zagotavljanja kakovosti platforme ENDORSEME ja primer dobre prakse in ga je mogoče prenesti v druge države članice in pri tem ohraniti visoko kakovost izobraževanja, usposabljanja in ocenjevanja.

ENDORSEME pomorskim upravam omogoča spremljanje uspešnosti različnih sistemov in zahtev skupaj z razvojem sistema zagotavljanja kakovosti in nadzora za izdajo takih certifikatov. Omogoča prenos »dobrih praks« med državami članicami in po svetu ob zagotavljanju visokokakovostnih programov. Platforma, ki združuje vse svetovne avtoritete, omogoča prenos inovacij in tako zagotavlja, da je ENDORSEME model visokega standarda. ENDORSEME podpira stalni osebni razvoj pomorščakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET) za vse pomorščake v pomorskem sektorju po vsej Evropi. ENDORSEME se navzkrižno sklicuje na zahteve STCW, s čimer pomorščakom omogoča večjo mobilnost v kateri koli evropski državi in ​​s tem spodbuja program mobilnosti. ENDORSEME vključuje tudi lokalne in nacionalne zahteve vsake države, s čimer spodbuja pregledno delovanje in priznavanje spretnosti in kvalifikacij med sosednjimi in mednarodnimi državami. Partnerstvo, ki sodeluje z glavnimi organi za podeljevanje, akreditacijo in licenciranje, se navzkrižno sklicuje in vključuje mednarodne in lokalne/nacionalne zahteve s ciljem, da se orodje za priznavanje najprej vključi v 5 partnerskih sistemov pomorskega izobraževanja in usposabljanja (MET) v Evropi. Orodje ENDORSEME olajšuje potrjevanje vseh certifikatov, prejetih iz ene države v drugo, v partnerskih državah in Evropi. Vzpostavljena je tudi praksa zagotavljanja kakovosti in nadzora, ki temelji na dobro spoštovanem sistemu za zagotavljanje ENDORSEME, da se zagotovi, da nacionalni organi še naprej upoštevajte zahteve.