În 1978, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a elaborat primul standard pentru programele de educație și formare profesională (VET) pentru ofițerii din marina comercială. Marinarii sunt instruiți și certificați de administrațiile naționale care respectă standardele minime stabilite prin Convenția internațională privind standardele de formare, brevetare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori (STCW). În pofida acestor eforturi, nu există mecanisme de monitorizare a modului în care aceste standarde sunt aplicate în diferite țări și, cu toate acestea, există o problemă pentru navigatori în ceea ce privește acceptarea/aprobarea certificatelor lor atunci când aceștia încearcă să lucreze dintr-un stat de pavilion în altul. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) a început să monitorizeze respectarea STCW pentru a contribui la operațiuni mai sigure. Cu toate acestea, problema persistă, deoarece navigatorii care dețin un brevet de la o țară de pavilion nu pot lucra în altă țară de pavilion, deoarece există încă multe țări care nu au în vigoare o recunoaștere sau o aprobare reciprocă. În trecut, au existat mai multe încercări de unificare a certificărilor și aprobărilor, însă acestea nu au rezolvat problema în totalitate.

Proiectul ENDORSEME vizează dezvoltarea și furnizarea de produse și servicii de educație și formare profesională, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor către părțile interesate externe, cum ar fi elevii, companiile și guvernele. Acesta dezvoltă programe VET flexibile și centrate pe cursant și care contribuie la eliminarea decalajelor existente în ceea ce privește accesul la formare pentru adulții de vârstă activă, pentru a gestiona cu succes tranzițiile pe piața muncii. În plus, proiectul contribuie la dezvoltarea de programe de formare profesională continuă concepute pentru a fi adaptabile la piața forței de muncă, precum și de programe care facilitează transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor învățării care conduc la calificări naționale. În cele din urmă, proiectul ENDORSEME facilitează recunoașterea certificatelor navigatorilor, inclusiv a calificărilor, în întreaga Europă și în întreaga lume. Modelul integrat pe care îl reprezintă proiectul ENDORSEME reunește toate calificările pentru navigatori, cum ar fi certificarea competențelor, certificatele auxiliare STCW și urmărește să permită ca fiecare certificat să fie acceptat reciproc de către țările europene inițial și, ulterior, la scară mondială, într-o manieră reactivă. Modelul va permite, de asemenea, o mai mare coeziune între cerințele internaționale și cele locale în ceea ce privește MET în statele membre, oferind un program de VET pe termen lung de mai bună calitate și mai atractiv.

Platforma ajută diferitele categorii de navigatori, oferindu-le posibilitatea de a investiga acceptarea/aprobarea certificatelor de navigator. Proiectul ENDORSEME are următoarele obiective:

- Identifice problemele asociate cu recunoașterea/aprobarea certificatelor în cadrul unei analize a nevoilor bazate pe chestionar și a informațiilor bazate pe investigarea domeniilor nedescoperite,

Elaboreze o platformă și un instrument complementar online pentru navigatori, companii de transport maritim și instituții MET pentru a identifica dacă certificatele navigatorilor sunt acceptate/avizate dintr-o țară în alta.

Platforma ENDORSEME intercaleaza certificatele disponibile profesiei de navigator pentru a oferi un sistem de calitate superioară care se potrivește fiecărui stat membru în parte. De asemenea, permite programelor MET să rămână la curent cu modificările aduse cerințelor la nivel local și internațional, cu perturbări minime în alte domenii de bază ale programului. Sistemul de asigurare a calității al platformei ENDORSEME permite ca bunele practici să fie văzute și transferate către alte state membre, menținând în același timp o calitate înaltă a educației, formării și evaluării.

ENDORSEME permite autorităților să monitorizeze succesul diferitelor sisteme și cerințe prin dezvoltarea unui sistem de asigurare și control al calității pentru eliberarea acestor certificate. Acesta facilitează transferul de `bune practici` între statele membre și la nivel mondial, asigurând în același timp programe de înaltă calitate. Platforma care reunește toate autoritățile mondiale permite transferul de inovații pentru a se asigura că ENDORSEME menține un standard ridicat de recunoaștere. ENDORSEME sprijină dezvoltarea personală continuă a navigatorilor în cadrul VET (educație și formare profesională) pentru toți navigatorii din sectorul maritim din Europa. ENDORSEME face trimiteri încrucișate la cerințele STCW, permițând astfel navigatorilor să fie mai mobili în orice țară europeană, promovând astfel programul "Cetățenie". ENDORSEME include, de asemenea, cerințele locale și naționale ale fiecărei țări, promovând astfel acțiunile în domeniul transparenței și al recunoașterii competențelor și calificărilor între țările vecine și internaționale. Parteneriatul, care colaborează cu principalele organisme de atribuire, acreditare și autorizare, face trimiteri încrucișate și include cerințele internaționale și locale/naționale în scopul de a integra instrumentul de recunoaștere inițial în 5 sisteme partenere de educație și formare în domeniul maritim (MET) din Europa. Odată dezvoltat, instrumentul ENDORSEME va facilita aprobarea tuturor certificărilor primite de la un județ la altul în țările partenere și în Europa. Se va stabili, de asemenea, o practică de asigurare și control al calității bazată pe un sistem respectat de furnizare a ENDORSEME pentru a garanta că autoritățile naționale continuă să respecte cerințele.