V projektu je bila razvita platforma za različne nivoje pomorščakov. Platforma omogoča preiskovanje priznavanje/potrditve certifikatov o usposobljenosti pomorščakov. Cilj projekta ENDORSEME je bil:

  • Ugotoviti težave, povezane s priznavanjem/potrjevanjem certifikatov usposobljenosti pomorščakov na podlagi vprašalnika in na podlagi preiskave novih področij,
  • Razviti platformo in dopolnilno spletno orodje za pomorščake, ladjarske družbe in pomorske izobraževalne institucije, da bi ugotovili, ali ena država sprejme/potrjuje certifikate o usposobljenosti pomorščakov druge države.

Platforma ENDORSEME omogoča primerjavo certifikatov o usposobljenosti pomorščakov, ki so na voljo v pomorskem poklicu, da bi zagotovili sistem višje kakovosti, ki je primeren za vsako posamezno državo članico. Omogoča tudi osnovo za posodobitev programov pomorskih izobraževalnih institucij s spremembami zahtev na lokalni in mednarodni ravni. Sistem zagotavljanja kakovosti platforme ENDORSEME ja primer dobre prakse in ga je mogoče prenesti v druge države članice in pri tem ohraniti visoko kakovost izobraževanja, usposabljanja in ocenjevanja.