Proje, çeşitli düzeylerdeki denizciler için bir platform geliştiriyor. Platformun, açık deniz sertifikalarının kabulünü/onaylanmasını araştırma seçeneği bulunmaktadır. ENDORSEME projesi şunları amaçlamaktadır:

  • Sertifikaların tanınması/onaylanmasıyla ilgili sorunları ankete dayalı bir ihtiyaç analiziyle belirler ve keşfedilmemiş alanların araştırılmasına dayalı olarak bilgi toplar.
  • Denizcilerin sertifikalarının bir ülke tarafından diğerine kabul edilip edilmediğini/onaylanıp onaylanmadığını belirlemek için denizciler, denizcilik şirketleri ve MET kurumları için bir platform ve tamamlayıcı çevrimiçi araç geliştirir.

ENDORSEME platformu, her üye ülkeye uygun, daha kaliteli bir sistem sağlamak için denizcilik mesleğine yönelik mevcut sertifikalara çapraz referans vermektedir. Aynı zamanda MET programlarının, programın diğer temel alanlarında minimum kesinti ile yerel ve uluslararası gereksinimlerdeki değişikliklere göre güncel kalmasını sağlar. ENDORSEME platformunun kalite güvence sistemi, eğitim, öğretim ve değerlendirmenin yüksek kalitesini korurken iyi uygulamaların görülmesini ve diğer üye ülkelere aktarılmasını sağlar.